VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Použití jednotlivých přístrojů a zařízení haly je pouze na vlastní nebezpečí. Jednotlivá zařízení jsou certifikována podle příslušných norem EN1176, EN1177. Atrakce vyhovují bezpečnostním požadavkům, jsou pravidelně kontrolovány. Za případné škody způsobené dětem, jejich rodičům a ostatním návštěvníkům centra, způsobené neodborným ovládáním nebo manipulací s náčiním, odpovídají rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti. Ručení provozovatele se tak omezuje na hrubé vlastní zavinění.

2. Rodiče a doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na své děti přítomné v hale tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a náčiní. Rodiče a doprovázející osoby odpovídají za chování dětí. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých atrakcích, aniž by tím byl založen vztah dohledu.

3. Při používání všech zařízení haly platí zásada pečlivého a ohleduplného zacházení. Při hrubém porušení těchto zásad mohou být tyto osoby vedením centra nebo jím příslušně zplnomocněnou osobou vykázány bez vrácení vstupného. Toto dítě a jeho doprovázející dospělá osoba musí přitom opustit arénu.

4. Šplhání po atrakci a jejich vnějších sítích a po částech přístupných zvenku je zakázáno. Vstup na koberec a molitany v hale je v obuvi zakázán. Použití všech atrakcí v hale je možné pouze v ponožkách.

5. Vnášení jídel, nápojů, sladkostí a ostatních potravin je zakázáno.

6. Pro bezpečnost vlastního dítěte a také ostatních dětí nesmí být přinášeny do centra vlastní hračky, zejména je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty. Platí to i pro dospělé osoby.

7. V celém prostoru centra je zakázáno kouřit!

8. Je zakázáno manipulovat se suchým zipem v hlavní části Airparku.

© Copyright 2022 Hopík Aréna Choťovice